جناب آقای امیر بهاری | مالک برند نایب بازار

تاریخچه برند نایب بازار

آقای امیر بهاری خود را مالک فعلی برند نایب بازار معرفی می کند و این نشان از سابقه اجدادی این برند دارد که دست به دست از طریق جد، پدر بزرگ و پدر آقای امیر بهاری به ایشان رسیده است. تاریخچه این برند باز می گردد به سال 1230 که جد ایشان مسئولیت آشپز خانه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان را بر عهده می گیرد که در همان سال ها در همین ملک فعلی نایب بازار را راه اندازی می کند. این برند اولین چلوکبابی ایران می باشد و گفته های امیر بهاری روایت نسل های مختلفی است که صنعت رستوران ایران پشت سر گذاشته و برند نایب در هر کدام از این دوره ها حضور داشته و داستان هایی برای گفتن دارد.

نگاه امیر بهاری به صنعت رستوران داری

صنعت رستوران ایران در سراسر دنیا با کباب کوبیده شناخته می شود. اما در حال حاضر کیفیت مواد اولیه کاهش یافته است و ما نباید اجازه دهیم این اصالت ایرانی زیر سوال برود و توریست هایی که به ایران مراجعه میکنند با طعمی متفاوت از انتظارشان مواجه شوند. در گذشته رستوران داری با دشواری های زیادی همراه بود اما امروز ورود تکنولوژی های جدید این مسیر را هموار کرده است.

چالش های گذشته و نقش سپیدز

در آن سال ها ما با این سیستم نرم افزار رستوران آشنایی نداشتیم لذا به سختی می توانستیم اعتماد کنیم که آیا این سیستم جوابگوی کار ما می باشد یا خیر. در زمان قدیم من از ساعت 4 که کار رستوران تمام می شد تا ساعت 6 فقط فیش ها را شمارش می کردم اما وقتی از سیستم سپیدز استفاده کردیم با زدن تنها یک دکمه پرینت تمامی مواردی را که نیاز داشتیم می گرفتیم و کار ما بسیار راحت شد.

توصیه برای فعالان این صنعت

جنس خوب جور کردن و تحویل مردم دادن چیزی است که باعث شده نایب بازار با 160 سال قدمت باقی بماند. پس فقط به نام نیست مردم به خوبی غذای خوب از بد را تشخیص می دهند. نام خوب در کنار ارائه جنس خوب ارزشمند است چرا که در همین بازار می بینیم که برخی از همکاران نام برجسته ای هم هنوز ندارند اما غذای با کیفیتی ارائه می دهند و فروش خیلی خوبی دارند.

دیگر داستان های موفقیت