تکنولوژی

نرم افزار bi چیست؟

‎نرم افزار BI یا هوش تجاری چیست و چه مزایایی دارد؟

هوش تجاری فرآیندی بر پایه فناوری است که از آن برای آنالیز داد‌ه‌ها و ارائه اطلاعات عملی استفاده می‌ش