منابع انسانی رستوران

گارسون کیست؟ وظایف یک گارسون در رستوران چیست؟

گارسون کیست؟ وظایف یک گارسون در رستوران چیست؟

گارسون یا سرور، وظیفه ارائه خدمات عالی به مشتریان را به عهده دارد. یکی از وظایف اصلی گارسون، اطمینان

مدیریت منابع انسانی در رستوران

مدیریت منابع انسانی در رستوران | وظایف یک مدیر منابع انسانی در رستوران چیست؟

مدیریت منابع انسانی در رستوران و به طور کلی صنعت خدمات غذایی، کار پیچیده، مشکل و چالش برانگیزی است.

6 جمله ای که نباید به کارکنان رستوران گفت | مدیریت منابع انسانی در رستوران

ما در طول روز از کلمات و جملات زیادی استفاده می کنیم و اغلب دقت و توجهی بر اینکه سخن ما چه تاثیری خو

مدیریت کارکنان رستوران

چگونه کارکنان رستوران را مدیریت کنیم | قسمت دوم

در قسمت قبل درباره تیم و مدیریت آن در رستوران صحبت کردیم. گفتیم که کار تیمی در رستوران خاص است و افر